Športne organizacije naj pod svoje okrilje sprejmejo invalide

Športne organizacije naj pod svoje okrilje sprejmejo invalide

V torek, 13. Februarja 2018, je v Ljubljani v Maxi klubu STA potekala okrogla miza z naslovom »Izzivi mladih invalidov pri vključevanju v športne aktivnosti«. Srečanje sta organizirali Slovenska tiskovna agencija in Zveza za šport invalidov Slovenija - Paraolimpijski komite. V razpravi so sodelovali predstavniki organizacij in društev, ki sodelujejo z invalidi športniki, športni pedagogi, zdravniki, psihologi, fizioterapevti, mladi invalidi in njihovi starši, pa tudi predstavniki države. Glavni namen srečanja je bila vzpostavitev foruma, kjer bi lahko čim bolj odprto razpravljali o težavah, s katerimi se soočajo mladi invalidi pri vključevanju v športne aktivnosti.

Direktor direktorata za šport Boro Štrumbelj je povedal, da so lani izenačili vse pravice, tako da ni moč več govoriti o športu invalidov in o ostalem športu: »Izenačene so vse statusne pravice, prek sofinanciranja države pa bomo letos začeli z vključevanjem športa invalidov v programe panožnih zvez.«

Zveza za šport invalidov – paraolimpijski komite že od lani izvaja mednarodni projekt Change Your Mindset – Sport4Everyone, mednarodni Erasmus+ Sport projekt, ki je financiran s strani Evropske unije. S projektom skušajo mlade invalide čim bolj ozavestili o športu invalidov in jim omogočiti, da bi se v čim večji meri vključili v šport. V prihodnjih mesecih bodo v ta namen pripravili še tri okrogle mize: za mlade invalide in njihove starše, za športne pedagoge ter za pediatre. Na koncu pa bo sledila še okrogla miza z odločevalci, s katerimi bodo poskušali najti prave rešitve.

S programom Postani športnik pa želijo spodbuditi lokalna športna društva in zveze, da invalidske športne organizacije sprejmejo pod svoje okrilje in da razvijejo programe za vključevanje invalidov v svoje nacionalne organizacije. Kot je povedal Damjan Lazar, bodo na ta način poskušali razviti mreže, ki bodo omogočale, da se bodo invalidi tudi na lokalni ravni vključevali v programe športa.

Lena Gabršček, diplomirana psihologinja in parašportnica, je v lanskem letu opravila raziskavo o psiholoških učinkih športa pri invalidih. Za raziskavo se je skupaj s svojimi mentorji odločila na podlagi tujih študij, ki kažejo obilo pozitivnih učinkov športa na zdravstvenem, socialnem in psihološkem področju pri mladih invalidih: »Slovenski vzorec je zajemal 289 posameznikov, vključeni so bili neaktivni invalidi, redno aktivni invalidi in tekmovalno aktivni invalidi. Primerjali smo posameznike na področju čustvovanja, psihičnega blagostanja in zadovoljstva z življenjem. Tudi na slovenskem vzorcu se je pokazalo, da športniki invalidi doživljajo veliko pozitivnih emocij, posledično tudi manj negativnih emocij kot neaktivni invalidi, da je psihično blagostanje višje, športni invalidi so bolj zadovoljni z življenjem. Dejansko ima šport samo pozitivne učinke.«

Facebook Twitter Google+ Pinterest